© 2017 by CEPO

Tel: 02-4193456

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์

ชั้นที่ 2, ตึกโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

อรุณอมรินทร์14, ถนนอรุณอมรินทร์, เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700

โทร. 02-419-3456, 063-903-4330