© 2017 by CEPO

Tel: 02-4193456

บริการกายอุปกรณ์เสริม

Custom made Orthotics

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ / CEPOจัดทำกายอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการและพยาธิสภาพที่แตกต่างของผู้เข้ารับบริการ ไม่ว่าจะเพื่อแก้ไขความผิดปกติจากการเรียงตัวผิดรูป การบรรเทาแผลที่เกิดจากเบาหวาน การประคองข้อต่อหรือกระดูกให้มีความมั่นคง เป็นต้น โดยที่อุปกรณ์เสริมต่างๆ จะถูกปรับแต่งให้เหมาะสมบนพื้นฐานความต้องการของผู้เข้ารับบริการโดยคำนึงถึงการใช้งานร่วมด้วย อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและคัดสรรวัสดุให้เหมาะสม เช่น ใยแก้วคาร์บอน  เทอโมพลาสติก และ คาร์บอนไฟเบอร์

​แผ่นรองเท้าผลิตขึ้นตามความต้องการ สำหรับ

- แผลเบาหวานที่เท้า

- การกีฬา

- กระดูกส้นเท้างอก

- ผิวหนังเท้าหนาและด้าน

- รองช้ำ หรือฝ่าเท้าอักเสบ

- เท้าแบน

- อุ้งเท้าสูง

 

กายอุปกรณ์เสริมและประคองสำหรับ

  • โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง

  • การดูแลผู้ป่วยหลังภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบตัน

  • กล้ามเนื้ออ่อนแรง

  • แขนขาหดงอ นิ้วงองุ้ม

  • อุปกรณ์ดามสำหรับผู้ที่มีกระดูกหัก