Tel: 02-4193456

© 2020 by CEPO

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์

ชั้นที่ 2, ตึกโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

อรุณอมรินทร์14, ถนนอรุณอมรินทร์, เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700

โทร. 02-419-3456, 063-903-4330