บริการของเรา

ลองขาเทียมเหนือเข่า
ลองขาเทียมเหนือเข่า

Advanced Prosthetics
Advanced Prosthetics

ลองขาเทียมเหนือเข่า
ลองขาเทียมเหนือเข่า

1/11
อุปกรณ์ดามข้อเท้าเเละข้อเข่า
อุปกรณ์ดามข้อเท้าเเละข้อเข่า

อุปกรณ์เสริมดามเข่าเเละข้อเท้าเฉพาะราย
อุปกรณ์เสริมดามเข่าเเละข้อเท้าเฉพาะราย

อุปกรณ์เสริมดามเข่าชนิดสำเร็จรูป
อุปกรณ์เสริมดามเข่าชนิดสำเร็จรูป

อุปกรณ์ดามข้อเท้าเเละข้อเข่า
อุปกรณ์ดามข้อเท้าเเละข้อเข่า

1/3
ตรวจประเมินเท้า
ตรวจประเมินเท้า

ลองรองเท้าเเตะตัดเฉพาะบุคคล
ลองรองเท้าเเตะตัดเฉพาะบุคคล

รองเท้าเเตะตัดเฉพาะบุคคลสำหรับนิ้วเท้าเก
รองเท้าเเตะตัดเฉพาะบุคคลสำหรับนิ้วเท้าเก

ตรวจประเมินเท้า
ตรวจประเมินเท้า

1/4
นิ้วเทียมซิลิโคน
นิ้วเทียมซิลิโคน

มือเทียมซิลิโคน
มือเทียมซิลิโคน

การทดลองนิ้วเทียม
การทดลองนิ้วเทียม

นิ้วเทียมซิลิโคน
นิ้วเทียมซิลิโคน

1/3