top of page

บริการกายอุปกรณ์เสริม

ฟังก์ชั่นการใช้งาน เเละ ความสบายในการสวมใส่

          อุปกรณ์เสริมใช้ในหลายกรณีด้วยเหตุผลต่างๆกัน ตัวอย่างเช่น  การใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อปรับจัดแนว และแก้ไขระยางค์แขนขา  ป้องกันระยางค์แขนขาจากการบาดเจ็บ และช่วยประคองแขนขาที่อ่อนแรง เป็นต้น

          ที่ CEPO เรามีทั้งกายอุปกรณ์เสริมชนิดหล่อพิเศษเฉพาะบุคคล และกายอุปกรณ์สำเร็จรูป โดยการเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับโรคและความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย กายอุปกรณ์เสริมหรือเรียกอีกชื่อว่า เบรส หรืออุปกรณ์ประคอง ทำขึ้นจากวัสดุที่หลายหลายขึ้นอยู่กับวัสถุประสงค์ของการใช้งาน  ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ที่ทำขึ้นจากพลาสติก คาร์บอนไพเบอร์ เรซิ่น ข้างล่างคือตัวอย่างของอุปกรณ์เสริมที่ใช้บ่อยที่ CEPO

allard_edited.jpg

อุปกรณ์ประคองข้อแบบสำเร็จรูปทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ มีแรงส่งที่เท้าเวลาเดินช่วยให้เดินได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อุปกรณ์เสริมดามข้อเท้า (Ankle foot orthosis)

อุปกรณ์เสริมดามข้อเท้า ใช้ในกระบวนการการรักษาผู้ป้วยที่มีภาวะความผิดปกติหรืออ่อนแรงที่ข้อเท้า ในกลุ่มผู้ป่วยตัวอย่างต่อไปนี้

 • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke)

 • ผู้ป่วยสมองพิการ (CP)

 • ผู้ป่วยโปลิโอ (Post-polio)

 • ผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง

 • ผู้ป่วยเท้าปุก

 • ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บจากระบบเส้นประสาท

 • ผู้ป่วยที่ความผิดปกติของระบบประสาทในการควบคุมระยางค์ต่างๆของร่างกาย

ราคาเริ่มต้นของอุปกรณ์ดามข้อเท้าสำหรับเด็กเริ่มต้นที่ ราคา 9,000บาทขึ้นไป สำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่ 17,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจประเมินร่างกายอีกครั้ง

20170922_090822_edited.png

อุปกรณ์เสริมดามข้อเท้าเเละข้อเข่า (Knee ankle foot orthosis)

อุปกรณ์ประคองข้อเข่าและข้อเท้าทำหน้าที่ในการประคองข้อเข่าและข้อเท้าในผู้ป้วยที่มีปัญหาในการควบคุมข้อเข่าและข้อเท้า ที่ CEPO อุปกรณ์ KAFO ส่วนใหญ่ทำมาจากวัสดุ พรีเพรก คาร์บอนไฟเบอร์ ที่มีคุณสมบัติทำให้อุปกรณ์แข็งแรง และมีน้ำหนักเบากว่าอุปกรณ์ที่ทำจาก พลาสติก ข้อเข่าของอุปกรณ์เสริมระดับKAFO สามารถเลือกได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบล็อคข้อเข่าหรือข้อข่อที่งอได้ ส่วนข้อเท้าก็มีความหลากหลายเช่นแบบมีข้อหรือไม่มีข้อเท้า ภาวะตัวอย่างที่ต้องใช้อุปกรณ์ประคองข้อเข่าและข่อเท้า

 • โปลิโอ ( Post Polio)

 • ภาวะบาดเจ็บของเส้นประสาทไขสันหลัง (SCI)

 • ภาวะพิการแต่กำเนิด

 • ภาวะสมองพิการ (CP)

 • ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บจากระบบเส้นประสาท

 • ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ราคาเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์ดามข้อเท้าและข้อเข่าชนิดพรีเพรกคาร์บอนไฟเบอร์ เริ่มต้นที่ 90,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจประเมินร่างกายของผู้ป่วยอีกครั้ง

อุปกรณ์เสริมประคองข้อเข่าและข้อเท้าสำหรับผู้ป้วยโปลิโอทำจากวัสดุ พรีเพรก คาร์บอนไฟเบอร์ระบบล็อคข้อเข่าเมื่อยืน เดิน และปลดล็อคงอเข่าเมื่อนั่ง

SWAsh_edited.png

อุปกรณ์เสริมดามข้อสะโพก สว๊อซ (SWASH)

อุปกรณ์เสริมดามข้อสะโพก สว๊อซ (SWASH) คืออุปกรณ์ประคองข้อสะโพกที่ช่วยในการยืน เดิน และนั่ง โดยปกติแล้วอุปกรณ์ชนิดนี้เราใช้กับผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะสมองพิการ หรือ CP เพื่อช่วยในการ ยืน เดินและนั่ง  อุปกรณ์ช่วยลดอาการเกร็งและป้องกันขาไขว่เข้าหากันเวลายืนเดิน และยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดข้อสะโพกหลุด ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยสมองพิการหรือ CP ในขณะนั่งอุปกรณ์ช่วยในการทรงตัว ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานมือได้อย่างมีประสิทธภาพมากขึ้น

ราคาเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์ดามข้อสะโพก (SWASH) ที่ประมาณ 49,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจประเมินร่างกายของผู้ป่วยอีกครั้ง

อุปกรณ์เสริมดามข้อสะโพก สว๊อซ (SWASH)

fracture brace.jpg

อุปกรณ์ดามเข่าสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

ภาวะข้อเข่าเสื่อม คือ ภาวะที่กระดูกอ่อนผิวข้อเข่า มีการสึกหรอและเสื่อม พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดอาการปวดเข่า เข่าบวม ข้อยึดติด มีเสียงดังในเข่า เข่าผิดรูปสงผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน  อุปกรณ์เสริมดามเข่าปกติใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเข่าเสื่อมและไม่สามารถผ่าตัดได้ เพื่อช่วยลดอาการปวดขณะยืนเดิน

ราคาเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์ดามข้อเข่า เริ่มต้นที่ 20,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจประเมินร่างกายของผู้ป่วยว่าเหมาะสมกับอุปกรณ์ชนิดใดอีกครั้ง

อุปกรณ์ดามเข่าสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมรุ่น  Unloader one  

อุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ป่วยกระดูกหัก ( Fracture brace)

ผู้ป่วยกระดูกหักในบางกรณี การใช้อุปกรณ์เสริมหรือเบรสให้ผลในการรักษาดีกว่าการผ่าตัดหรือการเข้าเฝือก โดยหลักการแล้วเบรสหรืออุปกรณ์เสริมจะทำหน้าที่ประคองระยางที่หักประคองกระดูกให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมโดยการกระจายแรงกดที่ผิวหนังทั่วๆ ช่วยให้กระดูกสามารเชื่อมติดกันได้ ปกติแล้วเบรสสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหักหลายประเภท

ราคาเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยกระดูกหัก จะอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจประเมินร่างกายของผู้ป่วยอีกครั้ง

อุปกรณ์เสริมหรับผู้ป่วยกระดูกหัก ( Fracture brace)

8.png

อุปกรณ์เสริมประคองเข่าหลังการผ่าตัด

อุปกรณ์เสริมประคองเข่าชนิดนี้ ใช้หลังการผ่าตัดเมื่อต้องการจำกัดการเคลื่นไหวของระยางค์ อุปรณ์เสริมนี้สวมใส่สบายและน้ำหนักเบา อุปกรณ์สามารถปรับองศาการเคลื่อนไหวที่ข้อเข่าได้หลายหลายขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละราย

ราคาเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์เสริมประคองข้อเข่าหลังการผ่าตัดอยู่ที่ประมาณ 9,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจประเมินร่างกายของผู้ป่วยอีกครั้ง

อุปกรณ์เสริมประคองเข่าหลังการผ่าตัด

CTI Brace.jpg

อุปกรณ์เสริมประคองเข่าสำหรับนักกีฬา

อุปกรณ์เสริมประคองเข่าสำหรับนักกีฬาเป็นอุปกรณ์ชนิดสำเร็จรูป มีวัตุประสงค์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ อุปกรณ์ชนิดนี้มีหลายรุ่นและรูปแบบด้วยกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย

ราคาเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์เสริมประคองข้อเข่าหลังการผ่าตัดอยู่ที่ประมาณ 46,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจประเมินร่างกายของผู้ป่วยอีกครั้ง

อุปกรณ์เสริมประคองเข่าสำหรับนักกีฬารุ่น CTI

กระบวนการการรับบริการกายอุปกรณ์เสริม

orthotic process infographic thai.png

Product Videos

bottom of page