top of page

BLOG POST

Search

นักกายอุปกรณ์คือใคร ? ทำไมเราต้องมีนักกายอุปกรณ์

Updated: Oct 18, 2021


นักกายอุปกรณ์

สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตนอกจากสุขภาพที่ดีแล้ว ก็มีเเขน ขาเเละอวัยวะต่างๆของเรานี่แหละ ที่จะพาเราไปทำกิจกรรมต่างๆ ไปทำงานที่เรารัก พาเราไปท่องโลกกว้าง แต่หากถ้าขาดอวัยวะส่วนใด ส่วนหนึ่งของร่างกายไป อาจจะทำให้เราเกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิต


พวกเราอาจจะเคยเห็นผู้คนที่สูญเสียอวัยวะบางส่วน ที่สามารถเห็นได้ทั่วไปเลยคือผู้พิการตัดขา ผู้พิการบางท่านก็ยังสามารถเดินเเละใช้ชีวิตได้เหมือนปรกติ ไม่มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตเเต่อย่างใด มากไปกว่านั้นบางท่านยังสามารถทำกิจกรรมพิเศษ เล่นเสิร์ฟบอร์ด ดำน้ำ ได้อีกด้วย เราเคยสงสัยไหมว่า อุปกรณ์ที่ช่วยที่ผู้พิการใส่นั้น ใครเป็นคนทำให้กัน

วันนี้เรามารู้จักอาชีพใหม่ๆ ที่เราเรียกกันว่า “นักกายอุปกรณ์” คือ ผู้ที่ตรวจประเมิน วิเคราะห์ ออกแบบกายอุปกรณ์ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการ นักกายอุปกรณ์สามารถทำอุปกรณ์ได้ทั้งอุปกรณ์เทียมและอุปกรณ์เสริม พูดกันอย่างเข้าใจง่ายก็คือ อุปกรณ์เทียมคืออุปกรณ์ที่แทนที่ส่วนที่ขาดหายไปของผู้ป่วย และอุปกรณ์เสริม คืออุปกรณ์ที่เสริมอวัยวะที่มีอยู่ให้ดีขึ้น โดยนักกายอุปกรณ์มีหน้าที่ออกแบบอุปกรณ์ให้ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับผู้ป่วยกับผู้ป่วยมากที่สุดทำไมต้องมีนักกายอุปกรณ์

นักกายอุปกรณ์ คืออาชีพที่เรียนมาเพื่อตรวจประเมิน วิเคราะห์และออกแบบอุปกรณ์โดยเฉพาะ เรียนทั้งกล้ามเนื้อ โรคเเละสาเหตุของการเกิดโรค รวมทั้งเรียนเรื่องรูปแบบอุปกรณ์เเต่ละชนิดเเต่ละระดับ โดยนักกายอุปกรณ์จะทำงานร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ด้านกระดูก เเละนักกายภาพบำบัด หากไม่มีนักกายอุปกรณ์ร่วมออกแบบอุปกรณ์เทียมเเละอุปกรณ์เทียม อาจจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้พิการได้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมเเละไม่ต้องกับความต้องการ หรืออาจจะทำให้เกิดอาการเเทรกซ้อนที่ไม่เหมาะสมได้ในอนาคต

นอกจากนี้นักกายอุปกรณ์ยังทำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านกายอุปกรณ์ให้พัฒนายิ่งๆขึ้นไปอีกด้วย


1,092 views0 comments

Comments


bottom of page